Nieuwsbrief 2016

In 2016 vinden er voor de (toekomstige) huizenbezitters wat veranderingen plaats. Hypothekenkantoor Corné Janssen zet graag de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Minder lenen tov de waarde van de woning

Vanaf 1 januari 2016 kun je minder lenen. Je hypotheek mag maximaal 102 % van de waarde van de woning zijn. Dat was 103 %. Hierdoor heb je meer eigen geld nodig om je nieuwe huis te kunnen kopen.  

Verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Het bedrag dat ouders belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken is voor 2016 € 53.016. Dit geldt alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud. Voorwaarde om gebruik te maken van deze hoge vrijstelling is dat het bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf of kwaliteitsverbetering van de eigen woning of aflossing van de hypotheek. 

Rente op restschuld langer aftrekbaar

Op het moment van publicatie van dit artikel wordt in de Eerste en Tweede kamer gediscussieerd over het verlengen van de periode waarin de restschuld aftrekbaar is van tien naar vijftien jaar. Deze verlening geldt overigens voor restschulden die zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

NHG bedrag blijft ongewijzigd

De bovengrens voor een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie blijft ongewijzigd op een bedrag van € 245.000. Dit zou per 1 juli 2016 worden verlaagd.

Vermindering overdrachtsbelasting bij doorverkoop eindigt

Per 1 januari 2015 eindigt de verlengde termijn van vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop. Die termijn wordt dan teruggebracht van drie jaar naar zes maanden. Als de eerste overdracht nog vóór 1 januari 2015 plaatsvindt, geldt de termijn van drie jaar nog wel. De tweede overdracht moet dan vóór 1 januari 2018 zijn voltooid. Voorwaarde is wel dat de woning de tweede keer verkocht is voor een prijs die lager dan of gelijk is aan de prijs van de eerste verkoop.

Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente

De verlaging van het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrente zet zich in 2016 voort. vanaf 1 januari 2016 daalt dit percentage naar 50,5 %, tegen 51 % in 2015. De daling van het aftrekpercentage zal tot 2041 ieder jaar met 0,5% afnemen tot een minimum van 38%. Deze verlaging geldt alleen voor inkomens in de hoogste belastingschijf, dus met een inkomen boven de € 66.421 (2016).   

Heeft u vragen over de wijzigingen in 2016 ? Neem contact op met Hypothekenkantoor Corné Janssen 073-6911211 | info@cornejanssen.nl | 

Corné Janssen      Chopinlaan 16      5242 HM      Rosmalen      073 - 69 11 2 11      06 - 547 50 4 11

Corné Janssen
Chopinlaan 16
5242 HM
Rosmalen
073 - 69 11 2 11
06 - 547 50 4 11

Webdesign Onlinq